Vacature

Gemeente Middelkerke zoekt 3 kinderbegeleiders voor een nieuwe groepsopvang

Functieomschrijving

Heb je een warm hart voor baby’s en peuters? Wil je hen de eerste stapjes in de wereld helpen zetten? Ondersteun je graag kinderen in hun ontwikkeling? Wil je graag kinderen opvangen, maar is het niet praktisch om dit bij je thuis te doen? Hou je werk en privé graag gescheiden? Het gemeentebestuur Middelkerke stelt hierbij een pand ter beschikking met alle basisinfrastructuur, bedjes, ingerichte keuken, verzorgingshoek,…
Je vangt samen met meerdere collega’s vanaf september 2023 maximum 18 kinderen op.

Profiel

Je kan je goed inleven in de leefwereld van baby’s en peuters
Je kan inspelen op het ritme en de noden van de kinderen
Je kan overleggen, omgaan met en luisteren naar ouders
Je kan samenwerken met één of meerdere collega’s
Je kan goed plannen en organiseren
Je kan flexibel inspelen op onverwachte situaties
Je bent betrouwbaar in het omgaan met kinderen, ouders en de dienst
Je durft jezelf in vraag te stellen en wil bijleren
Je staat open voor begeleiding en ondersteuning van de dienst
Je kan op een respectvolle manier je grenzen aangeven
Je kan omgaan met een diversiteit aan kinderen en gezinnen
Je verkeert in goede gezondheid
Je kan een uittreksel uit het strafregister (model 2) voorleggen
Je beschikt over de nodige kwalificatie of een afwijking kwalificatie of bent bereid deze te behalen voor 1 april 2024

Jobgerelateerde competenties

Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven
De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden
Het kind wassen en verzorgen
Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, …)
Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
Spelactiviteiten organiseren
Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
Werken met kinderen: Zuigelingen van 0 tot 3 jaar
Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
Opvolggegevens van de betrokkene registreren
Informatie uitwisselen met het team, familie en administratieve diensten.
Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega’s
Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding

Persoonsgebonden competenties

Contactvaardig zijn
Klantgerichtheid
Samenwerken als hecht team
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Zelfstandig werken
Creatief denken (Inventiviteit)
Plannen (= ordenen)
Omgaan met stress
Regels en afspraken nakomen
Warme omgang met kinderen

Aanbod

Een ingericht gebouw geschikt voor opvang tegen een vaste gebruikersvergoeding van €200 per maand.(Water, gas, elektriciteit, internet en telefoon inbegrepen), te delen door alle kinderbegeleiders
Maandelijks een belastingvrije onkostenvergoeding, afhankelijk van het aantal kinderen en opvangdagen.
Een samenwerkingsovereenkomst in het Sui Generisstatuut voor onthaalouders
Opbouw van rechten voor groeipakket, terugbetaling van gezondheidszorgen en pensioen
Vervangingsinkomen bij (beroeps)ziekte, moederschapsrust, invaliditeit en arbeidsongeval
Verzekering voor jezelf en de opvangkinderen
Een job waarbij je gewaardeerd, begeleid en ondersteund wordt door de organisator gezinsopvang
De dienst zorgt grotendeels voor je administratie en een stipte uitbetaling van je vergoeding
Steun bij de praktische opvolging van de kinderen
Onderbreek je je huidige job, dan kan je mogelijks loopbaanonderbreking of ouderschapsverlof combineren met je job als onthaalouder
Hospitalisatieverzekering voor jezelf en (mits bijdrage) voor de gezinsleden.

Plaats tewerkstelling

Duinenweg 409
8430 Middelkerke

Vereiste studies

BSO: 3e graad (=7e jaar): Kinderzorg
TSO: 3e graad Sociale en technische wetenschappen, Gezondheids- en welzijnswetenschappen, Jeugd- en gehandicaptenzorg
HBO: studiegebied Sociaal-agogisch werk, Verpleegkunde
Bachelor: studiegebied Onderwijs, Sociaal-Agogisch werk, Gezondheidszorg
Secundair volwassenenonderwijs: Studiegebied Personenzorg
attest afwijking kwalificatie

Werkervaring

Geen ervaring

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

Overeenkomst

Vaste job
Overeenkomst van onbepaalde duur
Dagen en uren onderling af te spreken
Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

Mail je cv door onthaalouders@middelkerke.be of bel naar 059/ 30 48 86 voor 1 juni 2023.