Vacature

Stadsbestuur Sint-Niklaas zoekt samenwerkende onthaalouders voor NIEUWE groepsopvang

Heb je een groot hart voor baby’s, peuters en kleuters? Wil je hen de eerste stapjes in de wereld helpen zetten? Werk je graag samen met collega’s? En word je graag administratief en praktisch ondersteund?
Dan is het werken als kinderbegeleider onder begeleiding van de stedelijke gezinsopvang iets voor jou!
Je vangt baby’s en peuters op van 0 tot 3 jaar. In de groepsopvang samenwerkende onthaalouders vang je samen met een of meerdere collega’s maximum 16 kinderen gelijktijdig op.

Belangrijkste jobinhoud

 • Je staat in voor de opvang van kinderen.
 • Je verzorgt kinderen: gezond en gevarieerd eten klaarmaken en geven, verluieren, troost bieden,…
 • Je stimuleert de ontwikkeling van kinderen: taalaanbod, ruim spelaanbod en gevarieerde activiteiten, knutselen, zingen, dansen,…
 • Je zorgt ervoor dat elk kind zich tijdens de opvang goed voelt.
 • Je observeert het gedrag en de evolutie van het kind.
 • Je houdt actief, auditief en visueel toezicht, ook tijdens de slaapsituatie.
 • Je wisselt regelmatig informatie uit met ouders, geeft hen inspraak en ondersteunt hen, je werkt samen met het gezin als partner in de opvoeding
 • Je staat zelf in voor de kosten van huishuur, gas, elektriciteit en water, brandverzekering,… Met uitzondering voor fles- en dieetvoeding sta jij zelf in voor de aankoop en bereiding van een gevarieerde en evenwichtige voeding voor de kinderen. Ouders brengen zelf luiers mee.
 • Je staat in voor het onderhoud van de ruimtes en het textiel.

Profiel

Persoonlijk

 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je spreekt vloeiend Nederlands.
 • Je kan een gunstig uittreksel uit het strafregister (model 2) voorleggen.
 • Je verkeert in goede gezondheid.
 • Je hebt een groot hart voor kinderen.
 • Je kan omgaan met een diversiteit aan kinderen en gezinnen.
 • Je bent een teamspeler

Jouw diploma

 • Een diploma of kwalificatie is een grote troef maar strikt gezien nog niet noodzakelijk. Dit moet wel in orde zijn tegen 1 april 2024. Je kan je opleiding voltooien terwijl je werkt.

Vaardigheden

 • Je kan inspelen op het ritme en de noden van kinderen.
 • Je kan overleggen, omgaan met en luisteren naar ouders.
 • Je kan goed plannen en organiseren.
 • Je kan flexibel inspelen op onverwachte situaties.
 • Je bent betrouwbaar in het omgaan met kinderen, ouders en de stedelijke gezinsopvang.
 • Je durft jezelf in vraag te stellen en wil bijleren.
 • Je staat open voor begeleiding en ondersteuning van de stedelijke gezinsopvang.
 • Je kan op een respectvolle manier je grenzen aangeven.
 • Je kan omgaan met een diversiteit aan kinderen en gezinnen.

Aanbod

 • Een samenwerkingsovereenkomst in het sui generisstatuut voor onthaalouders. (Onthaalouders die bij een dienst aangesloten zijn, hebben een bijzonder statuut. Ze werken niet als werknemer met een arbeidsovereenkomst of met een statuut als zelfstandige. Zij krijgen een vergoeding (geen loon) en een vervangingsinkomen bij afwezigheid van kinderen, onafhankelijk van hun wil. Ook kan men pensioenrechten opbouwen, en zelf een recht op kinderbijslag, geboorte- en adoptiepremie doen ontstaan. De onthaalouder is verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten en arbeidsongevallen.)
 • Een job waarbij je gewaardeerd, begeleid en ondersteund wordt door de verantwoordelijken van de stedelijke gezinsopvang.
 • Maandelijks een belastingvrije vergoeding, afhankelijk van het aantal kinderen en opvangdagen.
 • Opbouw van rechten voor kinderbijslag, terugbetaling van gezondheidskosten en pensioen.
 • Vervangingsinkomen bij (beroeps)ziekte, moederschapsrust, invaliditeit en arbeidsongeval.
 • Verzekering voor jezelf en de opvangkinderen.
 • Je job als kinderbegeleider in de gezinsopvang is combineerbaar met loopbaanonderbreking of tijdskrediet.

Voordelen via de dienst:

 • De dienst zorgt voor veel van je administratie en een stipte uitbetaling van je vergoeding.
 • Steun bij de praktische opvolging van de kinderen.
 • Opleiding en vorming op maat.
 • Starterspremie
 • Materiaal via de dienst. bv. eetstoelen, bedden, wiegen, buggy’s, …
 • Spelotheek: gratis, exclusiever en uitgebreider voor onthaalouders
 • Afvalpremie per jaar afhankelijk van bezettingsgraad
 • Investeringssubsidie, na 1 jaar werking: voor aanschaf van duurzaam materiaal
 • Brandstofpremie
 • Hospitalisatieverzekering

 

Plaats tewerkstelling
Helsinkiplein 1
9100 Sint-Niklaas

Waar en hoe solliciteren?
Stedelijke gezinsopvang
Welzijnshuis
Abingdonstraat 99